Newsletter subscribe

Nudimo sledeće usluge iz oblasti projektnog menadžmenta:

1.     Razvoj projekta iz projektne ideje/Razvoj poslovne ideje koja će se realizovati kroz pilot projekat/Upravljanje promenama kroz projekte,

2.     Planiranje projekta (Definisanje i upravljanje projektnim opsegom i izrada projektne povelje, Izrada projektnog plana po zadatim standardima i metodologiji, Analiza rizika, Analiza zainteresovanih strana, Analiza i procena kritičnog puta projekta, Definisanje zaduženja (TOR) članova projektnog tima, Definisanje grupe zadataka i zadataka na projektu, Budžetiranje, Izrada prethodnih studija izvodljivosti i isplativosti projekta, Izrada menadžment i poslovnog plana),

3.     Upravljanje projektom (Upravljanje opsegom i vremenom projekta, Upravljanje troškovima, Upravljanje rizicima, Upravljanje timom, Upravljanje kvalitetom, Upravljanje nabavkama, Upravljanje zainteresovanim stranama, Upravljanje integracijom, Implementacija projekta & Nadzor i kontrola nad projektnim učincima),

4.     Kontrola i monitoring projekta (Nadzor nad implementacijom projekta i kontrola prema ključnim indikatorima uspeha; Fasilitiranje članova projektnog tima i online koučing za članove vašeg tima, Izveštavanje, Eksterna evaluacija učinka projekta i fasilitiranje procesom naučenih lekcija, Zatvaranje projekta),

5.     Pisanje predloga projekta (za Upravni odbor i donatore kroz uslugu pripreme i izrade predloga projekata:

– Izrada predloga projekata (project proposal) za EU fondove (IPA, Creative Europe, Horizon 2020 i drugi)

– Izrada predloga projekata za domaće i druge međunarodne donatore.

6.     Obuka za upravljanje projektima

7.     Projekti i poslovno pravo (konsultantske aktivnosti u vezi sa izradom, vođenjem i pisanjem projekata; uključuje i Autorsko pravo i pravo intelektualne svojine, Poslovno pravo, Pravo EU i Fondovi EU, Pravo osnivača / Pokretača projekta).

8.  Metodološki mentoring u vođenju projekata – pomoć vašem projektnom timu kroz povremene sastanke ili telefonske konsultacije tokom svih faza projektnog ciklusa

9. Strateško planiranje & upravljanje projektima – odnosi se na strateško upravljanje kompanijom preko dugoročnih projekata i programa i kako takve projekte planirati i voditi.

Nudimo 360 stepeni uslugu razvoja, upravljanja projektom i zatvaranja projekta.

Stubici-ilustracija