Newsletter subscribe

Upravljanje projektima IV je trening projektnog menadžmenta sa ključnom temom upravljanjem komunikacijom i upravljanjem ljudskim resursima na projektu. U ovom poludnevnom kursu (4 sata) učesniku omogućavamo da shvati različite stilove rada članova projektnog tima, prema različitim tipovima radne ličnosti. Nakon uvodnog dela koji je radionica upoznavanja i samotestiranja, uvodimo učesnike u drugi deo koji se bavi analizom zainteresovanih strana na projektu, kao i kako njima upravljati tokom različitih faza projektnog ciklusa. U završnom delu kursa obrađujemo temu delegiranja zaduženja na projektu i predstavljamo RACI alat za uspešno operativno vođenje različitih poslova na projektu, prema svakom članu projektnog tima. 

Kurs je namenjen osobama sa iskustvom na projektima, ali i onima koji tek planiraju da se bave upravljanjem projektima ili da budu uspešni članovi projektnog tima. 

Kancelarija-analizaTeme kursa su: poslovni stilovi, Analiza stejkholdera, RACI.

Tehnike učenja: empirijski ciklus učenja, simulacija.

Broj učesnika: do 14, minimum 6.
Cena po učesniku: 6.850 dinara (za svakog narednog člana iz iste organizacije popust 20%, za trećeg člana besplatno).

Učesnici dobijaju jedno osveženje i sertifikat o učešću na treningu Upravljanje ljudskim resursima na projektu.