Newsletter subscribe

Uvod u upravljanje projektima je osnovni trening projektnog menadžmenta i predstavlja uvodni poludnevni kurs (4 sata) koji učesniku omogućuje da razume logiku upravljanja projektima u poslovnom okruženju. Namenjen je apsolutnim početnicima, kao i profesionalcima koji bi hteli da testiraju svoju veštinu upravljanja projektima kroz novo iskustvo.

Kurs je oblikovan kao interaktivna radionica simulacije dva sučeljena projektna tima koji rešavaju isti projektni zadatak, odnosno koji se nadmeću. U procesu organizovanja aktivnosti na ovom zadatku polaznici koji ne znaju ništa o upravljanju projektima, razumevaju projektni ciklus, faze projekta, uče kako da mere cilj projekta i kako da donose odluku u projektnom timu. Nakon akcije i merenja rezultata, učesnici sumiraju šta su naučili, a potom i ocenjuju da li su ostvarili svoj projektni cilj.

Teme kursa su: Upravljanje projektom, Faze upravljanja projektom, Osnovni elementi planiranja projekta, Definisanje kriterijuma uspeha i cilja projekta, Merenje učinka projekta, Projektni trougao (princip trostrukog ograničenja), Zaduženja na projektu.

Tehnike učenja: empirijski ciklus učenja, simulacija.

Broj učesnika: do 12, minimum 6.