Newsletter subscribe

Aleksandar DjericAleksandar Đerić je isukusan menadžer, konsultant i trener sa više od 20 godina iskustva u razvijanju i vođenju programa, projekata i strategija u biznis i kreativnom sektoru. Do sada je uspešno razvio i strateški i operativno upravljao u više od 300 projekata, predvodeći timove od 3 do 80 ljudi.

Aleksandrova specijalnost je menadžment zasnovan na kreativnosti, znanju i inovacijama. Tokom svoje bogate karijere radio je projekte za UNESCO, EU Komisiju, Švajcarsku agenciju za međunarodnu saradnju i razvoj kao i druge važne međunarodne klijente. Bio je stipendista francuske vlade za istraživanje menadžment sistema kreativnih gradova, a neke od uspešnih projekata predstavio je i na britanskim univerzitetima (Kembridž, Grinič). Nagrađen je za drugu najbolju projektnu ideju na svetskoj konferenciji o kreativnim klasterima u Brajtonu, UK.

Osnivač je i pokretač nekoliko kolaborativnih platformi, među kojima je i SET – program za interaktivne digitalne medije, koji je sada sa sedištem u Londonu. Jedan je od najboljih domaćih stručnjaka za kreativnu ekonomiju, autor više desetina članaka o toj problematici i urednik tri knjige o kreativnim industrijama i ekonomiji znanja i kreativnosti.

Osim što je kao trener održao više desetina obuka, razvio je nekoliko programa za razvoj ljudskih resursa, a za program preduzetništva u kreativnom sektoru, Dositheus, pohvaljen je i uvršten u renomirani Izveštaj Ujedinjenih nacija o stanju kreativne ekonomije u svetu za 2012/2013. godinu.

Studirao je antropologiju, filozofiju (MPhil) i ekonomiju (MBE) a njegova znanja su u velikom rasponu od poslovnih finansija, budžetiranja i operativnih procesa pa do strategijskog i projektnog menadžmenta malih i velikih projekata i poslovnih inicijativa. Sertifikovani je i ProNet GIZ biznis trener. Master je filozofije prava i master ekonomije. Pasionirani je mikolog i vlasnik male destilerije voćnih rakija. 

Osnivač je i vlasnik programa, brenda i fondacije Mad Marx®.

Linkedin profil Aleksandra Đerića