Newsletter subscribe
Oznake: zadaci

Zadaci i aktivnosti na projektu

Objavljeno: 25/07/2016 u 20:34   /   Metodologija, Planiranje projekta, Pojmovnik

Razumljivo je da se nijedan posao ne može uspešno voditi kao celina, naročito projekat kao ograničeni poduhvat kojem su jasno određeni cilj, svrha i dodeljeni resursi. Što je projekat složeniji, interakcije na njemu su zahtevnije i nemoguće ga je savladati bez upravljanja obimom, tj svim delovima koji čine celinu projekta. Upravljanje obimom znači upravo podeliti […]

Nema komentara read more

WBS – zadaci na projektu

Objavljeno: 26/05/2015 u 16:37   /   Implementiranje projekta, Metodologija, Planiranje projekta

WBS (Work Breakdown Structure) metoda ustanovljava se na samom početku razvoja projekta. WBS metoda koja čak skicira grupe zadataka obično je dovoljna za formiranje inicijalne procene obima projekta. Zašto? Zato što nam čak i opšta podela zadataka pomaže da  mapiramo najvažnije projektne zadatke koji moraju da se izvrše radi dostizanja cilja odnosno ostvarivanja željenog rezultata. WBS deli […]

Nema komentara read more