Newsletter subscribe
Oznake: plan projekta

Planiranje projekta

Objavljeno: 26/05/2015 u 14:43   /   Iniciranje projekta, Planiranje projekta

Prilikom planiranja zadaju se zahtevi koji moraju da se ispune, zadaci koje treba izvršiti, kao i zahtevi za neophodnim resursima i koordinacijom. Plan projekta kao dokument služi da bi se osigurali resursi i pravdali troškovi. Plan je, takođe, potvrda da su svi zahtevi za resursima kredibilni. Plan projekta treba da ubedi projektnog sponzora odnosno projektnog klijenta da […]

Nema komentara read more