Newsletter subscribe

Projekti i strategije

Posted: 31/05/2015 u 13:13   /   Strategijsko upravljanje projektima

Projekti su uvek alat za uvođenje promena u redovnom poslovanju. Kada su te promene dugoročne, govorimo o strategijskom upravljanju, u kojem projekat postaje sredstvo za postizanje strateške promene. Kada projekat želimo da posmatramo kao element dugoročne poslovne promene, analiziramo ga kao i svaki drugi deo strategije kroz 5P metodu.

Nema komentara read more

WBS – zadaci na projektu

Posted: 26/05/2015 u 16:37   /   Implementiranje projekta, Metodologija, Planiranje projekta

WBS (Work Breakdown Structure) metoda ustanovljava se na samom početku razvoja projekta. WBS metoda koja čak skicira grupe zadataka obično je dovoljna za formiranje inicijalne procene obima projekta. Zašto? Zato što nam čak i opšta podela zadataka pomaže da  mapiramo najvažnije projektne zadatke koji moraju da se izvrše radi dostizanja cilja odnosno ostvarivanja željenog rezultata. WBS deli […]

Nema komentara read more

Planiranje projekta

Posted: 26/05/2015 u 14:43   /   Iniciranje projekta, Planiranje projekta

Prilikom planiranja zadaju se zahtevi koji moraju da se ispune, zadaci koje treba izvršiti, kao i zahtevi za neophodnim resursima i koordinacijom. Plan projekta kao dokument služi da bi se osigurali resursi i pravdali troškovi. Plan je, takođe, potvrda da su svi zahtevi za resursima kredibilni. Plan projekta treba da ubedi projektnog sponzora odnosno projektnog klijenta da […]

Nema komentara read more

Ciljevi i ishodi projekta

Posted: 26/05/2015 u 10:14   /   Iniciranje projekta, Kontrola projekta, Pojmovnik

Projekat je vremenski ograničeni poduhvat preduzet radi stvaranja jedinstvenog proizvoda, usluge ili rezultata. Iniciranje i planiranje projekta obuhvata sledeće osnovne razvojne faze: Razvoj plana projekta Interakcija sa relevantnim učesnicima Obezbeđivanje angažovanja za razvoj plana

Nema komentara read more