Newsletter subscribe
Planiranje projekta

Tehnike za identifikovanje rizika

Posted: 14/02/2016 u 00:25   /   Kontrola projekta, Metodologija, Planiranje projekta

Dobar menadžer projekata ne propušta da u fazi planiranja uradi analizu rizika projekta kao poduhvata. Iskusan menadžer je u prednosti, budući da se većina rizika najčešće ponavlja, pa ih lakše može predvideti i na empirijskoj pretpostavci pobrinuti se da se ti rizici umanje ili da ih ne bude.  Rizike delimo u odnosu na trostruko ograničenje […]

Nema komentara read more

Početak planiranja projekta

Posted: 22/01/2016 u 10:23   /   Iniciranje projekta, Planiranje projekta

Projektni timovi najčešće počinju planiranje projekta listanjem projektnih zadataka, a neki čak i izradom gantograma na prvom zajedničkom sastanku. Međutim, pre ovog dela posla, potrebno je da se članovi projektnog tima okupe i podele viziju o projektu. Vizija projekta, ili saglasnost o zajedničkoj slici projekta, jeste neophodan i bitan deo projektnog posla, ma kako mali […]

Nema komentara read more

WBS – zadaci na projektu

Posted: 26/05/2015 u 16:37   /   Implementiranje projekta, Metodologija, Planiranje projekta

WBS (Work Breakdown Structure) metoda ustanovljava se na samom početku razvoja projekta. WBS metoda koja čak skicira grupe zadataka obično je dovoljna za formiranje inicijalne procene obima projekta. Zašto? Zato što nam čak i opšta podela zadataka pomaže da  mapiramo najvažnije projektne zadatke koji moraju da se izvrše radi dostizanja cilja odnosno ostvarivanja željenog rezultata. WBS deli […]

Nema komentara read more

Planiranje projekta

Posted: 26/05/2015 u 14:43   /   Iniciranje projekta, Planiranje projekta

Prilikom planiranja zadaju se zahtevi koji moraju da se ispune, zadaci koje treba izvršiti, kao i zahtevi za neophodnim resursima i koordinacijom. Plan projekta kao dokument služi da bi se osigurali resursi i pravdali troškovi. Plan je, takođe, potvrda da su svi zahtevi za resursima kredibilni. Plan projekta treba da ubedi projektnog sponzora odnosno projektnog klijenta da […]

Nema komentara read more