Newsletter subscribe

U bazi znanja delimo korisna znanja o upravljanju projektima. Pretragom kategorija i oznaka, kao i naslova Najnovijih članaka na ovoj internet prezentaciji možete naći tekstove na teme koje vas zanimaju a koji se pojavljuju u blog formatu. Na stranici Baza  znanja objavljujemo linkove za preuzimanje (download) materijala za učenje.


Kratke video lekcije o projekt menadžmentu