Newsletter subscribe

Kreativni projekti, Logički okvir, Metodologija

Pareto princip u projektnom menadžmentu

Posted: 08/03/2016 u 22:49   /   by   /   comments (0)

Godine 1906. italijanski ekonomista Vilfredo Pareto posmatrao je privredu Italije i zaključio da su vlasnici 80% zemlje u toj državi samo 20 procenata ljudi. Potom je uporedio bogatstvo i našao da je isti odnos: 20% Italijana bili su vlasnici 80 odsto nacionalnog bogatstva. Pomalo je postao opsednut ovim racijom, pa je krenuo da posmatra prinose. Našao je da od ukupnog roda graška, čak 80% prinosa dolazi od 20 posto semena. Tako je skovan Pareto princip. Pareto princip glasi 80:20. 80% odsto efekata uzrokovano je od 20% uzroka. Čak i danas, petina stanovništva na planeti kontroliše tačno 82,7 odsto svog bogatstva sveta. 

Pareto princip je vremenom postala popularna poslovna maksima i polaz za traganje za ovim srazmerama u biznisu. Tako je ustanovljeno da uglavnom 80% prihoda jedne firme dolazi od 20% njenih kupaca. U privatnom životu to se postavilo npr. da samo 20% svih odevnih stvari koje imamo, zapravo nosimo 80% vremena. 

Danas se, eksperimenta radi, Pareto uvodi u svakom poslu i svakom aspektu analize. U projektnom menadžmentu važi isto. Evo nekih pravilnosti koje su potvrđene empirijski u upravljanju projektima:

A)  20% stejkholdera projekta odlučuje o 80% performansi projekta. To uključuje i napor koji projektni tim ima sa stejkholderima – 20% stejkholdera pravi 80 odsto napora na projektu. 

B) U implementaciji projekta, čak 80% postignuća na projektu biva napravljeno sa samo 20% napora koji biva uložen na početku projekta. Nakon toga nastaće duga pauza u implementaciji, kada projektni tim neće prijavljivati značajnije rezultate. 

C) Samo 20% projektnog tima izneće 80% rada na projektu. U odnosu na ostalih 80% članova tima, koji će nekako izneti 20% preostalog rada, postoji i velika razlika u kreiranom kvalitetu. 

D) U IT projektima, 80% rada na otklanjaju problema na softverima i aplikacijama odnosi se samo na petinu takvih softvera, dakle 20%. Ostale 4/5 softvera i aplikacija, tj. 80% ostalih projekata ići će bez većih poteškoća. Dakle, 80% programskih problema nastaje zbog 20% projekata. 

E) Kad smo kod IT projekata, treba imati u vidu da čak 80% korisnika softvera i aplikacija zapravo koristi samo 20% mogućih alata tj performansi tog softverskog proizvoda. Samo 20% kupaca će koristiti ceo proizvod.

F) Od svih proizvoda i usluga koje imate, samo petina će vam doneti 80% prihoda. 

G) Imate samo 20% uspešnih prodavaca, od svih prodavaca koje imate. Ostalih 80% članova vašeg prodajnog tima doneće vam samo petinu od ukupnog broja klijenata.

H) U poslovanju 80% svih žalbi koje dobijate imaćete od samo 20% vaših klijenata. 

Logički okvir projekta je precizna računica i jasno određena struktura projekta. Ipak, ponekad treba prizvati Pareto princip i pokušati utvrditi pravilnost 80:20, jer nam taj količnik može pomoći u sagledavanju skrivene logike projekta i njegovih elemenata. 

A.Đ.

Objavljeno 8. marta 2016. 

Comments (0)

write a comment