Newsletter subscribe

Implementiranje projekta, Metodologija, Planiranje projekta

WBS – zadaci na projektu

Objavljeno: 26/05/2015 u 16:37   /   Napisao   /   comments (0)

WBS (Work Breakdown Structure) metoda ustanovljava se na samom početku razvoja projekta. WBS metoda koja čak skicira grupe zadataka obično je dovoljna za formiranje inicijalne procene obima projekta. Zašto? Zato što nam čak i opšta podela zadataka pomaže da  mapiramo najvažnije projektne zadatke koji moraju da se izvrše radi dostizanja cilja odnosno ostvarivanja željenog rezultata. WBS deli projekat na međusobno povezane skupove upravljivih komponenata prezentovane logičkim jedinicama, koje se opisuju atributom "radni paketi". Dakle, WBS je podela zadataka na projektu na radne pakete.

Zavisno od potreba plana i analize, WBS činimo manje ili više detaljnim. Najčešće je za srednje teške projekte neophodno napraviti strukturu zadataka do 4. nivoa. Razvoj WBS-a celokupan projekat deli na međusobno zavisne skupove upravljivih objekata. Kada uradimo deobu zadataka svakog složenog zadatka, dobićemo pregled svih projektnih zadataka tj. svaki posebni deo projekta u celini. WBS na taj način daje plan i pregled svih delova projekta. Kada definišemo zadatak na projektu, onda tom zadatku, npr. drugog ili trećeg nivoa, dodeljujemo resurse – odgovornu osobu, budžet za izvođenje, neophodnu opremu i sl…

A.Đ.

Objavljeno 26. maja 2015.

Comments (0)

write a comment