Newsletter subscribe

Iniciranje projekta, Planiranje projekta

Planiranje projekta

Objavljeno: 26/05/2015 u 14:43   /   Napisao   /   comments (0)

Prilikom planiranja zadaju se zahtevi koji moraju da se ispune, zadaci koje treba izvršiti, kao i zahtevi za neophodnim resursima i koordinacijom. Plan projekta kao dokument služi da bi se osigurali resursi i pravdali troškovi. Plan je, takođe, potvrda da su svi zahtevi za resursima kredibilni. Plan projekta treba da ubedi projektnog sponzora odnosno projektnog klijenta da bi odobrio sve zahteve.

PlaniraStubici-ilustracijanje projekta ne služi samo za velike projekte. Rezultati istraživanja su pokazali da i pojedinci koji obavljaju zadatke koji traju svega par sati treba da odvoje vreme za planiranje jer time povećavaju kvalitet i produktivnost rada. Projektni plan (PP) obuhvata  procenu obima i granica (veličine) projekta, atributa očekivanih izlaznih rezultata projekta, projektnih zadataka, određivanje potrebnih resursa, obezbeđivanje angažovanja učesnika, dinamički plan aktivnosti, i analizu rizika projekta. Parametri PP uključuju sve informacije neophodne za projekat da bi se izvršilo planiranje, obezbedile organizacija i popuna učesnika projekta uključujući i projektni tim, upravljanje projektom, koordinacija rada, izveštavanje i materijalno-finansijsko obezbeđenje.

Procena parametara planiranja treba da bude jasno ustanovljena i prihvaćena sa uverenjem da će svaki drugi plan zasnovan na ovim procenama imati dovoljne kapacitete da podrži projektne ciljeve. Parametri planiranja projekta su ključni za upravljanje projektom. Parametri planiranja su ulazne veličine procene i primarno uključuju veličinu, potreban rad i troškove.

Uspešnom vođenju projekata značajno doprinose jednoznačno definisani zahtevi, usaglašena očekivanja zainteresovanih strana, projektni planovi, realan budžet i rokovi, iskustvo menadžera projekta, efikasna komunikacija članova projektnog tima. Za uspeh projekta od ogromne je važnosti imati ranije definisane procese i metodologiju rada. Ako tih procesa nema, projekat se priprema i implementira po opštim pravilima projektnog menadžmenta.

A. Đerić

Comments (0)

write a comment